Slået op d.

Forsikring

Læs videre her, hvis du har en sundhedsforsikring eller anden forsikring, der skal betale behandlingen, og de forlanger, at afregningen skal ske direkte til dem:

  1. Ved henvendelse til klinikken skal du informere os, hvis din forsikring dækker forløbet.
  2. Inden første behandling skal godkendelsen fra forsikringen være os i hænde.
  3. Informationen fra forsikringen skal indeholde, hvem der skal afregnes med, forsikrings- eller referencenummer, hvor mange behandlinger samt udløbsdato.
  4. Sendes som PDF-fil pr. mail. Adressen fås ved henvendelse til sekretæren.

Det er desuden vigtigt at huske på:

Hvis du er henvist fra din læge, er du i almindeligt behandlingsforløb, hvor sygesikringen betaler en andel af behandlingen.

Såfremt din forsikring ikke kan nå at ekspedere sagen før din første behandling, og denne er akut, kan vi godt opstarte behandlingen, men du skal selv betale din andel. Hvis du er henvist fra egen læge, er du stadig berettiget til tilskud fra sygesikringen.

Hvis antallet af bevilgede behandlinger fra forsikringen ikke dækker, er det muligt at forsætte forløbet som selvbetaler af din andel.

Vi glæder os til at se dig.